OBSAH

12. Bezpečnosť a ochrana zdravia

Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Definovať základné pojmy „hygiena a bezpečnosť práce“

- Zdôvodniť význam ergonómie vo vzťahu k človeku

- Poznať príčiny školských úrazov

- Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch

- Charakterizovať hygienické požiadavky na pracovné prostredie


Posledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.