OBSAH

11. Vyučovacie prostriedky

 11.1    UČEBNÉ POMÔCKY A DIDAKTICKÁ  TECHNIKA V PREDPRIMÁRNOM

     VZDELÁVANÍ

11.2   UČEBNÉ POMÔCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Učebné pomôcky ako didaktické prostriedky

Delenie učebných pomôcok a technických zariadení

Funkcie materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu

Význam materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu

 11. 3. VYUČOVACIE PROSTRIEDKY V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ V NIŽŠOM 

          SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Klasifikácia učebných pomôcok a didaktickej techniky v technickej výchove (technike)

Základné funkcie a didaktické aspekty využívania vyučovacích

prostriedkov v technickej výchove (technike)

Učebné pomôcky  a možnosti ich tvorby pre technickú výchovu (techniku)

Kritériá tvorby učebných pomôcok pre technickú výchovu (techniku)

Príklady učebných pomôcok pre technickú výchovu (techniku)

 


Posledná zmena: 07.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.