OBSAH

9. Organizačné formy výučby

Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Definovať pojem "organizačná forma vyučovacieho procesu"

- Vymenovať základné organizačné formy vyučovacieho procesu

- Vymenovať etapy vyučovacej hodiny

- Vymenovať triedenie samostatnej práce podľa obsahu

- Zdôvodniť význam exkurzie z didaktického hľadiska

- Uviesť výhody a nevýhody e-learninguPosledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.