OBSAH

6. Realizácia výučby

Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Definovať obsah pojmu „vyučovací proces“

- Vedieť vysvetliť, ktoré komponenty ovplyvňujú vyučovací proces

- Poznať proces organizácie a riadenia výučby

- Vedieť vysvetliť vzájomný vzťah učiteľa a žiakov v procese výučby

- Vedieť, aké faktory ovplyvňujú vyučovací proces.

- Uvedomiť si, ktoré komponenty vyučovacieho procesu môže učiteľ ovplyvniť a ktoré „musí“ iba rešpektovať.


Posledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.