OBSAH

4 Vyučovacie ciele technicky orientovaných predmetov a ich taxonómie

 

 Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Definovať obsah pojmu „vyučovací cieľ“

- Vedieť vysvetliť prístupy k definovaniu výučbových cieľov

- Zdôvodniť význam výučbového cieľa pri koncipovaní prípravy na výučbu

- Charakterizovať taxonómie kognitívnych, afektívnych a psychomotorických cieľov

- Formulovať výučbové ciele k technickým vzdelávacím predmetom

 

 


Posledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.