OBSAH

3. Učiteľ technických vzdelávacích predmetov

Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Vedieť definovať pojem kompetencia, kompetencie učiteľa

- Charakterizovať kompetencie a znalosti učiteľa technických vzdelávacích predmetov

- Zdôvodniť význam profesijného štandardu učiteľov

- Definovať obsah pojmu sebareflexia

- Vysvetliť, aký význam má sebareflexia pre učiteľa

- Vedieť definovať typy a fázy sebareflexie

- Charakterizovať metódy sebareflexiePosledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.