OBSAH

2. Činitele procesu učenia

Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Definovať pojem učenie a učebný štýl.

- Vysvetliť a zdôvodniť kritéria klasifikácie foriem učenia.

- Opísať činitele procesu učenia.

- Uviesť príklady vplyvu techniky na rozvoj osobnosti žiaka.


Posledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.