OBSAH

1. Prístupy k technickému vzdelávaniu v historickej retrospektíve

Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Vedieť vysvetliť časovú hierarchiu kreovania technického vzdelávania

- Charakterizovať jednotlivé etapy koncepcie technického vzdelávania

- Zdôvodniť význam jednotlivých etáp kreovania technického vzdelávania

- Vysvetliť podstatu pojmu vedecko-technická gramotnosť a jej význam pre existenciu v danej socio-kultúrnej spoločnosti.  

 


Posledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.