OBSAH

Citácia do papierovej publikácie

Kožuchová, Mária a i. 2011. Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. Dostupné na: http://utv.ki.ku.sk  ISBN 978-80-223-3031-2


Posledná zmena: 10.04.2012

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.